نمایش دادن همه 15 نتیجه

آشناترین ناشناس

29,000 تومان
پـا گذاشـتن بـه وادی ناشـناخته ای کـه در آن بـه سـهمگین ترین حالـت ممکـن شکسـت میخـوری و بعـد از ایـن اتفـاق باید آنقـدر قـوی باشـی کـه مهمتریــن اصــل را کــه نگرفتــن تصمیمــی قطعــی بــرای زنــده مانــدن بـه جـای زندگـی کـردن اسـت را زیـر پـا نگـذاری تنهـا جنگیسـت کـه از بزرگــی آن در جنگ هــای درون کاســته نمی شــود. نام کتاب: آشناترین ناشناس نویسنده: امیرحسین اشرفی مقدم ناشر: بید شابک: 1-98-7159-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 30.000 تومان

آیین سخن گفتن

58,000 تومان
عنوان: آیین سخن گفتن نویسنده: ذکیه بدرآبادی ناشر: بید شابک: 7-715954-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 58.000 تومان

از عالم بالا تو را صدا می زنند

33,000 تومان
عنوان: از عالم بالا تو را صدا می زنند نویسنده: علی اکبر قزوینی ناشر: سخنوران شابک: 9-215632-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 55.000 تومان

از عشق چه می دانیم؟

40,000 تومان
عنوان: از عشق چه می دانیم؟ زیرعنوان: نکاتی برای عاشق ماندن نویسنده: جینا لیک مترجم: فائزه پویا ناشر: بید شابک: 8-96-7545-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 40 هزار تومان

ایکاباگ

92,000 تومان
عنوان کتاب: ایکاباگ نویسنده: جی.کی.رولینگ مترجم: مهدی خوشنود نشر: بید شابک: 4-17-7663-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 92 هزار تومان

با گوش دادن موثر غول ارتباطات شوید

19,000 تومان
با گوش دادن موثر غول ارتباطات شوید آموزش مهارت‌های گوش دادن مؤثر به منظور موفقیت در ارتباطات و کسب‌وکار

بالاخره راهشو پیدا کردم

38,000 تومان

بالاخره راهشو پیدا کردم

کتاب حاضر، تفاوت عمده ای باسایرکتابهای موجوددربازاردارد.ماازعلل ذهنی و مهارتهای کاربردی در جهت بهبودویادگیری اصولی زبان انگلیسی بی اطلاعیم و بدون درک عمیق داشتن ازموضوعات مختلف، تلاشی کم ثمر را در جهت یادگیری انجام میدهیم و عدم نتیجه گیری ما باعث دلسردی درآموزش می شود. اگر به دنبال یادگیری مؤثر هستید، به شما تبریک میگویم که این کتاب را انتخاب کردهاید و مطمئن هستم پس از مطالعۀ آن،گامی بلند در جهت یادگیری مؤثرزبان انگلیسی خواهید برداشت.

برند ضد گلوله

49,000 تومان
نام کتاب: برند ضدگلوله (صفر تا صد ساخت یک برند قدرتمند ویژه ایران) مؤلف: احسان مهدی نژاد- محمد متانت جهرمی ناشر: سخنوران چاپ، پخش، صفحه آرایی: مجموعه اهل سخن نوبت چاپ: چاپ اول / 1397 شابک: 7-775-455-600-978

خلق خٌلق خلاق

19,000 تومان

خلق خٌلق خلاق

خلاقیت :

بر وزن فعالیت گمشده این روز های زندگی مردم ما که البته با یافتنش دو پدیده "بزن برو" و "رفع تکلیف" ماست خود را کیسه خواهند کرد.

خلق خٌلق خلاق

خلاقیت :

بر وزن فعالیت گمشده این روز های زندگی مردم ما که البته با یافتنش دو پدیده "بزن برو" و "رفع تکلیف" ماست خود را کیسه خواهند کرد. مختصر مفید با خوانندگان کتاب اولین تصویری که با شنیدن واژه خلاقیت در ذهن آدمی سر شکل میگیرد چیست؟ -آثار هنری -اختراعات صنعتی -یک فعالیت متفاوت با بقیه فعالیت ها و... هرکدام از این تصورات درباره خلاقیت درست هستند اما خلاقیت فقط منحصر در این موارد نیست.چه آثار هنری و چرا اختراعات صنعتی خود محصول تفکر خلاق هستند و به تعبیری خلاقیت،زاده تفکر خلاق است.  

رفتارشناسی با مدل DISC

87,000 تومان
سرشناسه : دربندی، محمد، ‏‫۱۳۴۷‏-‬ ‏عنوان و نام پديدآور : رفتارشناسی با مدل دیسک (DISC ): ( حل تعارضات و

روابط عاطفی بین تیپ های شخصیتی

35,000 تومان
عنوان: روابط عاطفی بین تیپ های شخصیتی زیرعنوان: بر اساس قوی ترین مدل شخصیت شناسی (انیاگرام) نویسنده: فرهاد پیری ناشر: سخنوران شابک: 7-511-215-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 35.000 تومان

صفر تا صد آداب لباس پوشیدن و آراستگی

60,000 تومان
سرشناسه: سلیمانی، زینب، ۱۳۵۶ عنوان و نام پديدآور صفر تا ۱۰۰ آداب و اصول لباس پوشیدن و آراستگی : شایسته

صفر تا صد آداب و اصول غذا خوردن

64,000 تومان
سرشناسه: سلیمانی، زینب، ۱۳۵۶ عنوان و نام پديدآور صفر تا ۱۰۰ آداب و اصول غذا خوردن/زینب سلیمانی. مشخصات نشر تهران

کاریزما

62,000 تومان
سرشناسه: سلیمانی، زینب، ۱۳۵۶ عنوان و نام پديدآور کاریزما: راهی برای نفوذ بر دیگران/ زینب سلیمانی. مشخصات نشر تهران :