نمایش 1–8 از 19 نتیجه

نمایش 9 24 36

مدیریت لهجه ویژه یزدی زبان ها

1,090,000 تومان
نویسنده: شهرام رنجبر فرمت کتاب: رقعی در 164 صفحه انتشارات: سخنوران شابک کتاب: ‭ ۹۷۸-۶۰۰-7459-81-2 پروانه نمایش فیلم آموزشی از وزارت ارشاد: 400042493

مدیریت لهجه ویژه هرمزگانی زبان ها

نویسنده: شهرام رنجبر فرمت کتاب: رقعی در 164 صفحه انتشارات: سخنوران شابک کتاب: ‭ ۹۷۸-۶۰۰-7459-76-8 پروانه نمایش فیلم آموزشی از وزارت ارشاد: 400042492

مدیریت لهجه ویژه مشهدی زبان ها

نویسنده: شهرام رنجبر فرمت کتاب: رقعی در 164 صفحه انتشارات: سخنوران شابک کتاب: ‭ ۹۷۸-۶۰۰-7459-68-3 پروانه نمایش فیلم آموزشی از وزارت ارشاد: 400042491

مدیریت لهجه ویژه مازندرانی زبان ها

نویسنده: شهرام رنجبر فرمت کتاب: رقعی در 164 صفحه انتشارات: سخنوران شابک کتاب: ‭ ۹۷۸-۶۰۰-7459-67-6 پروانه نمایش فیلم آموزشی از وزارت ارشاد: 400042490

مدیریت لهجه ویژه لک زبان ها

نویسنده: شهرام رنجبر فرمت کتاب: رقعی در 164 صفحه انتشارات: سخنوران شابک کتاب: ‭ ۹۷۸-۶۰۰-7459-04-1 پروانه نمایش فیلم آموزشی از وزارت ارشاد: 400042489

مدیریت لهجه ویژه لر زبان ها

نویسنده: شهرام رنجبر فرمت کتاب: رقعی در 164 صفحه انتشارات: سخنوران شابک کتاب: ‭ ۹۷۸-۶۰۰-455-415-2 پروانه نمایش فیلم آموزشی از وزارت ارشاد: 400042488

مدیریت لهجه ویژه گیلکی زبان ها

نویسنده: شهرام رنجبر فرمت کتاب: رقعی در 164 صفحه انتشارات: سخنوران شابک کتاب: ‭ ۹۷۸-۶۰۰-7459-05-8 پروانه نمایش فیلم آموزشی از وزارت ارشاد: 400042483

مدیریت لهجه ویژه کرد زبان ها

نویسنده: شهرام رنجبر فرمت کتاب: رقعی در 164 صفحه انتشارات: سخنوران شابک کتاب: ‭ ۹۷۸-۶۰۰-7459-06-5 پروانه نمایش فیلم آموزشی از وزارت ارشاد: 400042482