نمایش دادن همه 4 نتیجه

برند ضد گلوله

49,000 تومان
نام کتاب: برند ضدگلوله (صفر تا صد ساخت یک برند قدرتمند ویژه ایران) مؤلف: احسان مهدی نژاد- محمد متانت جهرمی ناشر: سخنوران چاپ، پخش، صفحه آرایی: مجموعه اهل سخن نوبت چاپ: چاپ اول / 1397 شابک: 7-775-455-600-978

پله پله تا خلق ثروت (چاپ رنگی)

54,800 تومان
عنوان: پله پله تا خلق ثروت نویسنده: محمد حاتم شیرازی نشر: بید شابک: 3-59-7545-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: چاپ رنگی(54.800 تومان)، چاپ سیاه سفید (31.300 تومان)

پله پله تا خلق ثروت (چاپ سیاه سفید)

31,300 تومان
عنوان: پله پله تا خلق ثروت نویسنده: محمد حاتم شیرازی نشر: بید شابک: 3-59-7545-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: چاپ رنگی(54.800 تومان)، چاپ سیاه سفید (31.300 تومان)

ستاره فروش بیمه

30,000 تومان
عنوان: ستاره فروش بیمه زیرعنوان: با تغییر باور و کسب مهارت فروش، در آسمان بیمه بدرخشید. مؤلف: سید علی خاموشی نشر: بید شابک:5-68-7545-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 30 هزار تومان