اکثر ناشران، به این خاطر که چاپخانه ندارند، با چاپخانه‌های متعددی کار می‌کنند. به همین منظور، در این میان درصدی روی قیمت چاپ می‌گذارند و با قیمت بالاتر به مؤلف تحویل می‌دهند ولی در مجموعه اهل سخن، صفر تا صد کار در خود مجموعه انجام خواهد شد.

مؤلف گرامی، شما مبلغی را جهت اخذ مجوز توسط ما به انتشارات پرداخت کرده و دیگر مجبور نیستید در هر مرحله چاپ، درصدی به شخص دیگری پرداخت کنید؛ زیرا شخصاً با خود چاپخانه در ارتباط هستید و به همین منظور، هزینه‌های اضافه شما حذف خواهند شد.

شما فایل ورد نهایی کتاب رو برای مجموعه ارسال می‌کنید. فایل ورد شما به ترتیب ویراستاری و صفحه‌آرایی و درنهایت جلد کتاب طراحی می‌شود. بعد از تأیید نهایی شما، جهت اخذ مجوز اقدام می‌شود. بعد از تأیید ارشاد اجازه چاپ خواهید داشت.

مجوز شامل 3 مرحلۀ فیپا (شناسنامه کتاب)، مجوز چاپ (اجازه‌نامه چاپ توسط ارشاد) و اعلام وصول می‌باشد. در مرحله اعلام وصول از چاپ اول شما 5 جلد جهت اعلام وصول برداشته می‌شود.

حق امتیاز با خود مؤلف است مگر اینکه طی قرارداد به درخواست مؤلف و رضایت ناشر، حق امتیاز به طور کامل یا درصدی از آن به ناشر منتقل می‌شود.

ما نمایندۀ انتشارات سخنوران و بید هستیم و مجوز کتاب را با انتخاب مؤلف، از یکی از این دو انتشارات می‌گیریم.

فایل صفحه‌آرایی شده نهایی
عنوان و زیر عنوان کتاب
اسکن کارت ملی

از زمان ارسال فایل ورد نهایی کتاب تا چاپ کتاب معمولاً 30 الی 60 روز زمان می‌برد.

در ویرایش صوری نحوۀ نگارش شما بدون هیچ تغییری باقی خواهد ماند و فقط غلط‌های املایی، نیم‌فاصله‌ها و علائم نگارشی اصلاح می‌شود.
در ویرایش زبانی (ادبی) نحوه نگارش کتاب و جمله‌بندی‌ها اصلاح می‌شود.

صفحه‌آرایی مربوط به دیزاین و صفحه‌بندی داخل کتاب است. در این مرحله ویرایشات محتوایی انجام نمی‌شود و تمام تمرکز در فونت و ظاهر صفحات است. صفحه‌آرایی با نرم‌افزارهای ایندیزاین و ورد انجام می‌شود.

خیر، هر کدام از مراحلی که مؤلف بخواهد توسط خودش انجام شود (از جمله ویراستاری فنی، ادبی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد)، از هزینه‌های اولیه کسر می‌گردد؛ مشروط به اینکه ویراستاری یا طراحی انجام‌شده، مورد تأیید مجموعه اهل سخن باشد.