تعرفه

تعرفه‌کپی‌وپرینت‌رنگی

قیمت‌ها‌ به ” تومان” میباشد

برگ تعداد کلاسA کلاسA کلاسB کلاسB کلاسC کلاسC
 –  – تکرو دورو تکرو دورو تکرو دورو
A4 1تا 100 900 1700 1200 2200 1700 3200
A4 101 تا 500 800 1400 1000 1800 1500 2800
A4 501 تا 1000 700 1200 900 1700 1300 2400
A4 1000 به بالا 400 700 500 1000 900 1700

کاغذ A3 , A5 , A4 از تحریر80گرم و کاغذ B4 , B5 از تحریر70گرم اسفاده میشود

لیست‌قیمت‌کپی‌وپرینت‌رنگی‌با‌گلاسه‌135گرم

برگ تعداد کلاسA کلاسA کلاسB کلاسB کلاسC کلاسC
 – –  تکرو دورو تکرو دورو تکرو دورو
A4 1تا 100 1400 2100 1700 2700 2200 3700
A4 101 تا 500 1300 1900 1500 2300 2000 3300
A4 501 تا 1000 1200 1700 1400 2200 1800 2900
A4 1000 به بالا 900 1200 1000 1500 1400 2200

لیست‌قیمت‌کپی‌وپرینت‌رنگی‌باگلاسه‌250‌گرم

برگ تعداد کلاسA کلاسA کلاسB کلاسB کلاسC کلاسC
 –  – تکرو دورو تکرو دورو تکرو دورو
A4 1تا 100 2000 2700 2300 3300 2800 4300
A4 101 تا 500 1900 2500 2100 2900 2600 3900
A4 501 تا 1000 1800 2300 2000 2800 2200 3500
A4 1000 به بالا 1500 1800 1600 2100 2000 2800

لیست‌قیمت‌کپی‌وپرینت‌رنگی‌باسایزهای‌متفرقه

سایز جنس گرماژ تعداد کلاسA کلاسA کلاسB کلاسB کلاسC کلاسC
23*33 گلاسه 135 1تا 100 1600 2300 1900 3000 2400 4000
23*33 گلاسه 135 101 تا 500 1500 2100 1700 2500 2200 3500
23*33 گلاسه 135 501 تا 1000 1400 1900 1600 2400 2000 3100
23*33 گلاسه 135 1000 به بالا 1100 1400 1200 1700 1600 2400
23*33 گلاسه 250 1تا 100 2400 3100 2700 3700 3200 4700
23*33 گلاسه 250 101 تا 500 2300 2900 2500 3300 3000 4300
23*33 گلاسه 250 501 تا 1000 2100 2700 2400 3100 2600 3900
23*33 گلاسه 250 1000 به بالا 1900 2100 2000 2500 2400 3200
20*30 گلاسه 135 1تا 100 1400 2100 1700 2700 2200 3700
20*30 گلاسه 135 101 تا 500 1300 1900 1500 2300 2000 3300
20*30 گلاسه 135 501 تا 1000 1200 1700 1400 2200 1800 2900
20*30 گلاسه 135 1000 به بالا 900 1200 1000 1500 1400 2200

کلاس A چاپ با تونر رنگ کمتر

کلاس B چاپ با تونر رنگ متوسط

کلاس C چاپ با تونر رنگ بیشتر

لطفا فایل های خود جهت چاپ را به دلیل جلوگيری از هرگونه به هم ريختگی صفحات و فونت با فرمت PDF ارسال نمایید.

فایل های خود را از طریق واتساپ و تلگرام مجموعه ارسال کنید

جدول فوق فقط مربوط به هزينه كپی می باشد و هرگونه خدمات ديگر شامل منگنه، دوخت، برش، قراردادن در كاور، قراردادن در فايلينگ و … در صفحه دریافت سفارش قابل انتخاب بوده و مشمول هزینه اضافی خواهد بود.

زمان تحویل سفارشات از 24 تا 48 ساعت كاری انجام می شود.

قیمت های جدول فوق به روز می باشند. برای چاپ با گرماژ و جنس های متفاوت با دفتر مجموعه تماس بگیرید.


سفارس-مجموعه اهل سخن

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *